Kodukord

Puhkeküla kasutamise eeskirjad

Ei ole lubatud :
1. puhkemajakestes ja nende ümbruses suitsetamine
2. majakeste sisustustarvete viimine õue
3. puhkemajakestes poriste välisjalanõudega viibimine
4. lõhkuda puhkeküla vara ning vara kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbel
5. omastada puhkeküla vara
6. kasutada gaasipõleteid toidu valmistamiseks ilma puhkeküla perenaise loata
7. kütta omavoliliselt sauna ahju, väliköögi kaminat ja suitsuahju
8. võtta omavoliliselt küttepuid
9. põletada lõkkeid ilma puhkeküla perenaise loata
10. loopida prahti ja suitsukonisid puhkeküla territooriumile
11. minna duššimaja dušširuumi pesema välisjalanõudega
12. sõiduvahenditega sõita maapurjetamise rajal ja peoplatside ning kämpingute piirkonda

Teadmiseks, et :

13. batuute kasutatakse ilma jalanõudeta
14. lastemänguväljaku atraktsioone kasutavad ainult väikelapsed (kuni 25 kg)
15. kööke kasutatakse ainult siis, kui ollakse võimelised pärast kasutamist ka koristama
16. kui perenaiselt on saadud luba kütta kaminat, tohib korraga kaminas põleda maksimaalselt  3-4   (kolm-neli) puuhalgu
17. sauna leiliruumis tohib viibida korraga 3 inimest ja kümblustünnis korraga maksimaalselt 6   inimest. Leiliruumis vihta ei ole lubatud kasutada.
18. prügi sorteeritakse vastavalt: paber/papp lõkkesse; tagastatav taara, pakend/praht ja toidujäätmed vastavatesse konteineritesse; mittetagastatav klaastaara lahkudes kaasa võtta.
19. saluutide laskmine võib toimuda ainult perenaise loal ja selleks ettenähtud kohas.

Iga ülaltoodud kodukorra punktist mitte kinnipidamisel/rikkumisel tuleb maksta trahvi 10 €.

Puhkeküla vara hävimisel või kahjustumisel kohustub külastaja kompenseerima hävinud või kahjustunud vara hinna.

NB!    Tiiki, kümblustünni ja sauna leiliruumi ei kasutata alkoholi joobes. Sellest keelust üleastumise korral võtab külastaja vastutuse tagajärgede osas enda kanda.